Stan Bisschoff and Marie-José van der Heijden

Door ons vak als goudsmid, zijn we veel bezig met vormen en lijnen. 

De inspiratie ontstaat door steeds op een onderzoekende manier naar de omgeving te kijken. Vormen uit de natuur kunnen een aanleiding zijn voor een ontwerp. Ook een element uit de architectuur, bijvoorbeeld een mooie verbinding of structuur, kan het ontwerpen in gang zetten.

Inspiratie overal om ons heen...we passen het toe in ons werk.

Met liefde voor elkaar en passie voor het vak, maken we persoonlijke handgemaakte sieraden. Door goed naar de klant te luisteren en in te leven in haar of zijn emotie, is ieder sieraad uniek.

Wij heten u graag van harte welkom in ons Ateljé Esbé in Gulpen.

 

 

Due to our profession as a goldsmith, we are always involved with shapes and lines

The inspiration comes from observing the environment. Forms from nature lead to  design. Elements of architecture, like a specific connection of a bridge or structure, can trigger a design.

Inspiration is all around us and we apply what we observe to our work.

 

With love for each other and passion for the job, we make personalized handmade jewelry. By listening to the customer and to live in his or her emotion, each piece is unique.

We look forward to welcome you in our Ateljé Esbé in Gulpen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ateljé esbé  |  info@atelje-esbe.nl